Nadaljujem srečevanje z zbornicami in zvezami, ki igrajo pomembno vlogo v slovenski družbi. Tokrat sem se sestal z vodstvom Zbornice delovnih terapevtov. Predsednica Katarina Galof je predstavila ključne izzive, s katerimi se soočajo delovni terapevti. Delovni terapevti skrbijo za čim hitrejše okrevanje in vključitev v družbo oseb po rehabilitaciji. Kljub pomenu svojega dela je njihova ključna težava, da njihovo delo nima podlage v zakonu. Šele v času prejšnje vlade sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je aktualna vlada zamrznila za eno leto (da se to ne bi zgodilo, se na Upravnih enotah zbirajo podpisi v podporo referendumu) daje prvo referenco, kar bo omogočilo nadaljni razvoj panoge. Vodstvo zbornice zato podpira čim prejšnjo uveljavitev zakona. Hkrati poudarjajo, da obstajajo primeri dobrih praks sodelovanja Zbornice predvsem pri posameznih projetih v Mestni občini Ljubljana.
V nadaljevanju sem se sestal z Zvezo društev slepih in slabovidnih. Matej Žnuderl, predsednik Zveze je predstavil ključne aktivnosti ter opozoril na težave, ki jih imajo slepi pri ustrezni prilagoditvi učbenikov in delovnih zvezkov za potrebe slepih. Štefan Kušar, tajnik zveze, je opozoril na pomanjkljivosti, povezane z volitvami in volilnimi opravili. Predstavil je stališča, ki jih Zveza zastopa v pogovorih z Državno volilno komisijo. Polona Car, vodja programov, pa je predstavila nekatere konkretnejše programe ter svoje videnje izpostavljene problematike skozi prizmo slabovidnih oseb.
V zaključku sem poudaril potrebo po oblikovanju rešitev na ravni ministrstev in državnih institucij, ki bodo šle naproti potrebam slepih in slabovidnih in bodo namenjene njihovi čim tesnejši vključenosti v vsakdanje življenje.

Zadnje objave

▶️▶️▶️Zbornice in zveze Nadaljujem srečevanje z zbornicami in zvezami, ki igrajo pomembno vlogo v slovenski družbi....

Objavil/a Anže Logar dne Torek, 27. september 2022

Vprašanja in pobude volilcev