Danes je dan za rožnato pentljo! Tudi v Sloveniji predstavlja rak znatno breme za javno zdravstvo in družbo kot celoto. Močno zaznamuje življenja bolnikov in njihovih svojcev. Pri ženskah je pri nas še vedno najpogostejši rak na dojki, za katerim vsako leto zboli okoli 1400 žensk, umre pa približno 400 bolnic.  

Bodi in ostani zdrava! Potrebno je nadaljevati z izvajanjem državnega programa za obvladovanje raka, vključno z že uveljavljenimi presejalnimi programi, ki so se izkazali za uspešne. Prav tako je pomembna izmenjava izkušenj na evropski ravni. Ob tem želim čestitati združenju Europa Donna Slovenija ob njeni 25-letnici. Hvala za vaše delo! 

Bodi in ostani zdrava! Vsi morajo dobiti pravico do zdravljenja raka, vključno s protonsko terapijo, zato je pomembno nadaljevati z investicijami v zdravstvo. Zakonsko je potrebno urediti t.i. pravico do pozabe in omogočiti, da prebolelih premagana bolezen ne diskriminira pri najemu posojil, sklenitvi zavarovanj ipd. Bolniki z rakom morajo biti obravnavani celostno,  vključno s psiho-socialno podporo bolnikom in njihovim svojcem. Naj bo oktober rožnat! 

Zadnje objave

Vprašanja in pobude volilcev