Podpora kampanji

Če želite podpreti mojo kampanjo tudi finančno, vam bom izjemno hvaležen za vsak vaš prispevek.

Donatorji, ki prispevate do največ 1.965 EUR, ostanete anonimni in nam o vas ni potrebno poročati računskemu sodišču.

Posameznik sicer lahko nameni za donacijo največ 10-kratnik povprečne mesečne bruto plače za preteklo leto, torej 19.650 EUR. V tem primeru pa so podatki o donaciji razkriti v končnem poročilu. Ta omejitev velja za vse, tudi za kandidate. 

V kolikor ste uporabnik mobilne banke, lahko s funkcijo “slikaj in plačaj” poskenirate QR kodo (na levi). Znesek na položnici ni prednastavljen in ga lahko poljubno spremenite.

VOLILNA KAMPANJA ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
PODPEČ 48
1352 PRESERJE

Transakcijski račun IBAN: SI56 0284 3026 4414 711
Namen: Prispevek pred. kamp. Anžeta Logarja
Referenca: SI00 01

Vprašanja in pobude volilcev