Protestantska reformacija je pomembno zaznamovala Slovence in slovensko kulturo, še posebej je pečat pustila v Prekmurju. Hkrati nam je vsem Slovencem dala prvi tiskani knjigi. Po zaslugi Trubarja in drugih slovenskih protestantov smo med prvimi evropskimi narodi dobili prevod Svetega pisma kot temelja knjižnega jezika, pristnega humanizma ter narodne in kulturne istovetnosti.  

Ob dnevu reformacije posebej čestitam evangeličanom in pripadnikom drugih protestantskih cerkva pri nas. Dan reformacije pa nima samo verske vsebine – za vse Slovenke in Slovence je to praznik jezika ter temelj naše narodne in kulturne identitete. V zahtevnih časih je govorica slovenskega jezika uteha posamezniku, najodličnejše orodje kulture in vezivo naroda in države. Sodelujmo #ZAprihodnost.

Zadnje objave

Vprašanja in pobude volilcev