Kandidat za predsednika republike dr. Anže Logar je ob mednarodnem dnevu Nelsona Mandela podal izjavo o solidarnosti z beloruskim vojnim ujetnikom Viachaslauom (Vatslauom) Areshkom, kateremu je preko Liberecove kampanje #WeStandBYyou postal boter.


Vatslau Areshka je beloruski politolog in javni delavec, aktivist beloruskega sindikata delavcev v radioelektrični proizvodnji (REM). Priprt je bil 19. aprila 2022 in še ni bil obtožen. 


Njegovo pridržanje je del obsežnega napada na neodvisno sindikalno gibanje v Belorusiji. Gospod Areshka in več njegovih kolegov sindikalnih aktivistov so bili samovoljno pridržani, potem ko so beloruske oblasti z odločbo beloruskega sodišča sindikat REM označile za ekstremistično skupino, prepovedale njegovo delovanje in ga zaprle. 


Pridržanje sindikalnih aktivistov in prepoved delovanja REM sta očitno politično motivirana in sta v nasprotju s pravicami do svobode izražanja, mirnega zbiranja in združevanja ter pravicami delavcev do organiziranja v svobodne in neodvisne sindikate. 


Dr. Anže Logar izraža solidarnost z gospodom Areško in poziva beloruske oblasti k takojšnji izpustitvi njega in njegovih sodelavcev ter k spoštovanju pravic do svobode izražanja, zbiranja in združevanja. O teh in drugih človekovih in državljanskih pravicah se ni mogoče pogajati. Politična represija v Belorusiji se mora končati.  


Logar je tudi pozval svoje kolege v slovenskem parlamentu, da po zgledu poslancev Evropskega parlamenta izrazijo solidarnost s političnimi zaporniki v Belorusiji s simboličnim botrstvom ali na druge načine.

Zadnje objave

Vprašanja in pobude volilcev